استارت ابراهیمی برای لیگ شانزدهم(عکس)

استارت ابراهیمی برای لیگ شانزدهم(عکس)
هافبک دفاعی استقلال این روزها جدی تر از سایر بازیکنان تمرین می کند تا هرچه زودتر خود را آماده لیگ شانزدهم کند.

استارت ابراهیمی برای لیگ شانزدهم(عکس)

هافبک دفاعی استقلال این روزها جدی تر از سایر بازیکنان تمرین می کند تا هرچه زودتر خود را آماده لیگ شانزدهم کند.
استارت ابراهیمی برای لیگ شانزدهم(عکس)

آخرین اخبار ورزشی