توقیف سایت جهان نیوز و حضور کیهان در دادسرا

توقیف سایت جهان نیوز و حضور کیهان در دادسرا
هیئت نظارت بر مطبوعات «جهان نیوز» را توقیف کرد.
۲۰:۲۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۶ خرداد


توقیف سایت جهان نیوز و حضور کیهان در دادسرا

هیئت نظارت بر مطبوعات «جهان نیوز» را توقیف کرد.
۲۰:۲۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۶ خرداد


توقیف سایت جهان نیوز و حضور کیهان در دادسرا

گوشی موبایل