سخنگوی وزارت ارشاد: عربستان باید پاسخگو باشد

سخنگوی وزارت ارشاد: عربستان باید پاسخگو باشد
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حج امسال گفت: تعلل سعودی ها تصمیمات و برنامه های ما را چهار ماه عقب انداخت.
۱۷:۰۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۵ اردیبهشت


سخنگوی وزارت ارشاد: عربستان باید پاسخگو باشد

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حج امسال گفت: تعلل سعودی ها تصمیمات و برنامه های ما را چهار ماه عقب انداخت.
۱۷:۰۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۵ اردیبهشت


سخنگوی وزارت ارشاد: عربستان باید پاسخگو باشد

فروش بک لینک

بازی