بنا: طلای المپیک را باید از دهن‌شیر بیرون‌کشید

بنا: طلای المپیک را باید از دهن‌شیر بیرون‌کشید
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کار شاگردانش برای کسب مدال المپیک را سخت‌تر از تصور مردم می‌داند.

بنا: طلای المپیک را باید از دهن‌شیر بیرون‌کشید

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کار شاگردانش برای کسب مدال المپیک را سخت‌تر از تصور مردم می‌داند.
بنا: طلای المپیک را باید از دهن‌شیر بیرون‌کشید

مرکز فیلم