سابقه او درخشان است/ اکبرپور: همه باید از منصوریان حمایت کنند

سابقه او درخشان است/ اکبرپور: همه باید از منصوریان حمایت کنند
مهاجم سابق تیم استقلال اعتقاد دارد مدیریت باشگاه باید همه جوره از منصوریان حمایت کند.

سابقه او درخشان است/ اکبرپور: همه باید از منصوریان حمایت کنند

مهاجم سابق تیم استقلال اعتقاد دارد مدیریت باشگاه باید همه جوره از منصوریان حمایت کند.
سابقه او درخشان است/ اکبرپور: همه باید از منصوریان حمایت کنند

دانلود سرا