رکوردشکنی جدید شاخص بورس

رکوردشکنی جدید شاخص بورس
بورس اوراق بهادار تهران بعد از افت 300 واحدی خود در روز گذشته، دوباره جان گرفت و با رشد قیمت ها و افزایش تقاضا رکورد شکنی جدیدی را تجربه کرد و تا کانال 81 هزار واحدی پیش رفت

رکوردشکنی جدید شاخص بورس

بورس اوراق بهادار تهران بعد از افت 300 واحدی خود در روز گذشته، دوباره جان گرفت و با رشد قیمت ها و افزایش تقاضا رکورد شکنی جدیدی را تجربه کرد و تا کانال 81 هزار واحدی پیش رفت
رکوردشکنی جدید شاخص بورس

بک لینک