شاخص بورس افت کرد

شاخص بورس افت کرد
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۱۱۶ واحد کاهش یافت.

شاخص بورس افت کرد

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۱۱۶ واحد کاهش یافت.
شاخص بورس افت کرد

اپدیت نود32 ورژن 9

ترانه