بیانات مقام معظم رهبری باید نصب العین دانشجویان حزب اللهی باشد

بیانات مقام معظم رهبری باید نصب العین دانشجویان حزب اللهی باشد
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: برای فرهنگ‌سازی در امر اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد و آسیب‌های اجتماعی و تاثیرگذاری بر قشر دانشجو، بیانات مقام معظم رهبری باید نصب‌العین دانشجویان حزب‌اللهی باشد.
۲۱:۱۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۶ خرداد


بیانات مقام معظم رهبری باید نصب العین دانشجویان حزب اللهی باشد

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: برای فرهنگ‌سازی در امر اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد و آسیب‌های اجتماعی و تاثیرگذاری بر قشر دانشجو، بیانات مقام معظم رهبری باید نصب‌العین دانشجویان حزب‌اللهی باشد.
۲۱:۱۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۶ خرداد


بیانات مقام معظم رهبری باید نصب العین دانشجویان حزب اللهی باشد

ganool review