بودجه 95 بر مبنای پیش‌ بینی‌ نفتی است

بودجه 95 بر مبنای پیش‌ بینی‌ نفتی است
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95 کل کشور گفت: قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال جاری 40 دلار و فروش 2 میلیون و 250 هزار بشکه نفت پیش بینی شده است.

بودجه 95 بر مبنای پیش‌ بینی‌ نفتی است

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95 کل کشور گفت: قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال جاری 40 دلار و فروش 2 میلیون و 250 هزار بشکه نفت پیش بینی شده است.
بودجه 95 بر مبنای پیش‌ بینی‌ نفتی است

خرید بک لینک