نیویورک سیتی مقصد احتمالی بعدی کاسیاس ::

باشگاه تازه تاسیس اما متمول نیویورک سیتی با مالکان قطری اش تلاش های خود برای جذب ایکر کاسیاس از پورتو آغاز کرده است.

اخبار دنیای تکنولوژی

ابزار رسانه