ترکیب اصلی بایرن مونیخ و هوفنهایم ::

تیم های بایرن و هوفنهایم از ساعت 20 در آلیانس آرنا به مصاف هم خواهند رفت.

خبرگذاری اصفحان

صبحانه