تساوی گروژنی در حضور محمدی

تساوی گروژنی در حضور محمدی
ترک گروژنی در شب بازی میلاد محمدی در دیداری دوستانه مقابل حریف اسلوواک به تساوی دست یافت.

تساوی گروژنی در حضور محمدی

ترک گروژنی در شب بازی میلاد محمدی در دیداری دوستانه مقابل حریف اسلوواک به تساوی دست یافت.
تساوی گروژنی در حضور محمدی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی